Zespół ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zwierząt

Aleksandra Mucha, Jarosław Pastor
32-455-22-20 wew. 24