Opłaty

Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.), która zmieniła zakres obowiązku poboru opłaty skarbowej oraz formy jej uiszczania. Opłaty w znaczkach skarbowych zastąpiono wpłatami gotówkowymi w kasie właściwego organu podatkowego lub w formie bezgotówkowej.

Obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej podlegają wydawane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim:

1) Zaświadczenia – 17 zł
- o urodzeniu zwierząt w niewoli
- o nadanie numeru weterynaryjnego (m.in. nowe podmioty, pasieki)
- o zatwierdzeniu środka transportu zwierząt
2) Świadectwo zdrowia – 17 zł
- przy wywozie zwierząt za granicę
3) Decyzje – 10 zł
- o ustaleniu miejsca targów, wystawy, pokazu zwierząt

Uiszczenie opłaty skarbowej dokonuje się:

1. gotówką bezpośrednio w kasie organu podatkowego (np. Urząd Miasta, Urząd Gminy) lub
2. bezgotówkowo przelewem lub przekazem na rachunek bankowy organu podatkowego